headerphoto
Główna

szkoła

Wszystko o ISO 14001

Wszystko o ISO 14001 (...) potrzeby tych wszystkich osób, które chcą ugruntować bądź poszerzyć swoją wiedzę w zakresie standardu.Podczas szkoleń uczestnicy zdobywają umiejętności planowania, wdrażania, utrzymania oraz doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w organizacji. Poza tym poznają nieprawidłowości, jakie w systemach mogą się pojawić i uczą się, jak im zapobiegać, a gdy się pojawią, jak je rozwiązywać i korygować.Norma ISO

Logopeda na zaburzenia mowy

Logopeda na zaburzenia mowy (...) walce z różnymi wadami wymowy, takimi jak: sygmatyzm (inaczej seplenienie), rotacyzm (inaczej reranie), kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, nosowanie otwarte i nosowanie zamknięte.Gabinet logopedyczny we Wrocławiu oferuje również fachowe i skuteczne terapie indywidualne w zakresie zaburzeń mowy i komunikacji, szczególny nacisk kładąc na takie zaburzenia jak:afazja (utrata zdolności mowy), dyzartria (zaburzenie ddechowo-fonacyjno-artykulacyjne

Szkolenia VMware - dla kogo są kierowane?

Szkolenia VMware - dla kogo są kierowane? (...) dostarcza szeroki wachlarz aplikacji i programów komputerowych. Większość z nich dotyczy tworzenia struktury firmy. Firma VMware dostarcza także wirtualne maszyny. Szkolenia VMware oferowane są przez wiele firm na terenie naszego kraju. W każdym większym mieście można udać się na VMware kurs, dostosowany do naszego poziomu wiedzy z zakresu tego (...)

W trosce o rozwój pracowników

W trosce o rozwój pracowników (...) pracowników firm są jak najbardziej uzasadnione, ponieważ kierownictwo prężnie rozwijającej się firmy zdaje sobie sprawę z tego, że podnoszenie kwalifikacji z czasem przełoży się na sukcesy zarówno zatrudnionych pracowników, jak i samej firmy.Jaki kurs angielskiego dla pracowników firmy wybrać?Kwestia wydaje się oczywista. Profesjonalny. Zdarza się bowiem szkolenie językowe dla pracowników firm, w którym jednym z lektorów

Nauka gry na skrzypcach

Nauka gry na skrzypcach (...) Skrzypce należą do grupy instrumentów smyczkowych. Zaliczane są do najmniejszych i najwyżej brzmiących instrumentów w swojej grupie. Posiadają cztery struny. Brzmienie skrzypiec zależy od ich kształtu, rodzaju drewna z jakiego zostały wykonane a nawet od grubości pokrywającego je lakieru.Nauka gry na skrzypcach odbywać się może w szkole muzycznej lub podczas prywatnych (...)

Czy wszyscy nauczyciele pracują tyle samo ?

Czy wszyscy nauczyciele pracują tyle samo ? (...) języków obcych. Znacznie dłuższy jest czas pracy nauczycieli przedmiotów ścisłych, matematyków, a także polonistów. Obciążeni pracą są również pedagodzy zajmujący się nauczaniem historii oraz WOS-u. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami najbardziej czasochłonne jest prowadzenie lekcji, na które nauczyciele poświęcają ponad 34 godziny. Na dalszych miejscach znajduje się przygotowanie do lekcji, opracowywanie sprawdzianów