headerphoto
Główna

Logopeda na zaburzenia mowy

Centrum logopedyczne Daniela Michniewicz
52-212 Wrocław, Nenckiego 138
Polska,
Telefon: 696 432 190 Fax:

Logopeda, jako przedstawiciel jednego z zawodów medycznych, zajmuje się diagnostyką stanu rozwoju mowy, a także przeprowadzaniem terapii zaburzeń mowy i komunikacji człowieka.

Każdy, kto zmaga się z problemami mowy, zdaje sobie sprawę, jak bardzo utrudniają one komunikację oraz kontakty interpersonalne. Poza tym, poważne zaburzenia mowy mogą wywoływać logofobię - niechęć do mówienia.

Terapię oferują profesjonalne gabinety logopedyczne, skutecznie pomagając w walce z różnymi wadami wymowy, takimi jak: sygmatyzm (inaczej seplenienie), rotacyzm (inaczej reranie), kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, nosowanie otwarte i nosowanie zamknięte.

Gabinet logopedyczny we Wrocławiu oferuje również fachowe i skuteczne terapie indywidualne w zakresie zaburzeń mowy i komunikacji, szczególny nacisk kładąc na takie zaburzenia jak:
afazja (utrata zdolności mowy), dyzartria (zaburzenie ddechowo-fonacyjno-artykulacyjne z powodu dysfunkcji aparatu wykonawczego) i jąkanie (zaburzenie płynności mowy, często objawiające się zacinaniem lub powtarzaniem sylab).

Z terapii logopedycznych mogą korzystać zarówno dzieci i dorośli.  Szczególnie zaleca się pracę logopedy z dzieckiem we wczesnym wieku, dla skutecznego wychwycenia i wyrównania wszelkich nieprawidłowości w rozwoju mowy.

Pracę z logopedą zaleca się również w przypadku starszych dzieci, które na co dzień zmagają się z dysleksją, dysgrafią lub dysortografią.

Galeria zdjęć:

szkolenia

szkoła

edukacja


Komentarze zostały wyłączone...