headerphoto
Główna

iso

Wszystko o ISO 14001

Wszystko o ISO 14001 (...) ISO 14001 to jeden ze standardów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej stosowany w Zarządzaniu Środowiskowym. Celem wprowadzenia tego standardu jest takie zarządzanie szkodliwymi dla środowiska działaniami, czy procesami, aby je zminimalizować. Czy warto zapisywać się na szkolenia ISO?Zarządzanie Środowiskowe składa się z czterech głównych etapów. Są to: planowanie, organizowanie, motywowanie

Certyfikacja norm ISO w firmach

Certyfikacja norm ISO w firmach (...) podniesienie poziomu zadowolenia oraz satysfakcji kontrahentów z usług świadczonych przez przedsiębiorstwo,- uporządkowanie a także systematyzacja wewnętrznej firmowej dokumentacji.PN-EN ISO 9001:2008 to globalna norma, jaka definiuje, które obostrzenia oraz wytyczne spełniać powinien system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie lub organizacji. Zarządzanie jakością to w każdym przedsiębiorstwie procedura

Ocena jakości

Ocena jakości (...) W nowym wiosennym planie szkoleń naszej Akademii zawarliśmy szkolenia a także kursy, których funkcją jest zapoznanie uczestników a także słuchaczy z rolą, jaką w obcinaniu kosztów funkcjonowania firmy może zapewnić zarządzanie jakością. Należą do nich realizowane we współpracy z firmą Staufen Polska kursy: Zarządzanie jakością procesów biznesowych w czasie dekoniunktury a także W jaki sposób w małych oraz średnich