headerphoto
Główna

lipiec 2015

Logopeda na zaburzenia mowy

Logopeda na zaburzenia mowy Logopeda, jako przedstawiciel jednego z zawodów medycznych, zajmuje się diagnostyką stanu rozwoju mowy, a także przeprowadzaniem terapii zaburzeń mowy i komunikacji człowieka.Każdy, kto zmaga się z problemami mowy, zdaje sobie sprawę, jak bardzo utrudniają one komunikację oraz kontakty interpersonalne. Poza tym, poważne zaburzenia mowy mogą wywoływać logofobię - niechęć do mówienia.Terapię oferują profesjonalne gabinety logopedyczne,