headerphoto
Główna

sierpień 2014

Zmiany w systemie oświaty - sześciolatki do szkoły

Zmiany w systemie oświaty - sześciolatki do szkoły Dzisiejsza młodzież bardzo często nie jest przystosowana do samodzielnego życia. Wynika to z faktu, iż polskie szkoły nie uczą podstawowych umiejętności przydatnych w codziennym życiu i nie uczą samodzielnego myślenia. Ministerstwo Edukacji podjęło w ostatnim czasie próbę zmiany systemu edukacji polegającego na tym, że do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamiast siedmiolatków posyłane mają być sześciolatki. Co się wiąże