headerphoto
Główna

czerwiec 2014

Finanse a edukacja. Czego brakuje polskiej szkole.

Finanse a edukacja. Czego brakuje polskiej szkole. Większość problemów, z którymi borykają się polskie szkoły, wynika z braku odpowiednich środków finansowych. Oczywiście, realiści trzeźwo rozprawiają się też z niską jakością kształcenia pedagogicznego, obojętnym podejściem nauczycieli i rodziców, czy negatywną postawą samego ucznia, ale to niewystarczająca ilość pieniędzy hamuje rozwój rodzimego szkolnictwa. Raport o stanie edukacji opublikowany w 2013 roku jednoznacznie